Katarakt tipleri nelerdir?

0
1247

Katarakt doğal göz merceğinin saydamlığını yitirip bulanıklaşmasıdır. Çeşitli tipleri mevcuttur. Görme düzeyindeki değişiklikler kataraktın tipine göre değişiklik gösterebilir.

–         Kortikal Katarakt: Merceğin korteks denilen zarına yakın dış tabakasının opaklaşmasıdır. Görme keskinliği daha geç bozulur.

–         Nükleer Katarakt: Merceğin çekirdek denilen içteki merkezi bölümünün opaklaşmasıdır. Uzak görme bozulur ve miyopiye kayış olur. Ancak yakın görme geçici olarak daha iyi olabilir.

–         Arka Subkapsüler Katarakt: Merceğin arka kapsülüne en yakın bölümünün opaklaşmasıdır. Güneş ışığında görme ileri derecede azalır ve kamaşma şikayeti ortaya çıkar.

–         Matür Katarakt: Merceğin tümünün dışarıdan da görülebilecek şekilde kesifleşmesidir. Görmenin tamamen kapandığı ileri bir evredir.