Katarakt ameliyatından sonra gözlüklerden kurtulmak mümkün müdür?

0
995

Katarakt ameliyatından sonra gözlüklerden kurtulmak mümkündür. Takılacak merceğin numarası doğru olarak saptanırsa uzak için gözlük kullanılmaz, yakın için gözlük kullanılır. Eğer yakın uzak gösteren multifokal mercek takılırsa hem yakın hem uzak gözlüğüne gerek kalmaz.